TABÁK (Nicotiana)

Tabák (Nicotiana) je rod rostlin z čeledi lilkovité. Pochází z Ameriky. Tabák je ale také pojmenování pro známý produkt z listů rostliny. V listech je obsažen alkaloid nikotin, kvůli kterému se tabák užívá ve formě cigaret, doutníků a různých dýmek. Do Evropy se tabák dostal z Ameriky díky Walterovi Raleighovi v době vlády Alžběty I.

 

Zahrnuje asi 65 druhů rostoucích hlavně v Americe. Jednoleté statné byliny s velkými jednoduchými listy a s trubkovitými květy seskupenými v latách. Plodem je tobolka.

 

V listech tabáku se koncentruje až 10 % pyridinových alkaloidů, zvláště nikotinu, doprovázeného nornikotinem, anabasinem atd. Tabákový kouř kromě nikotinu obsahuje i pyridinové zásady, kyanovodík, amoniak, kysličník uhelnatý, uhličitý, metan a sirovodík. Kyselá netěkavá složka tabákového kouře obsahuje převážně kyselinu mléčnou, glykolovou, jantarovou, malonovou, pyroslizovou, jablečnou atd.

 

Vědecká klasifikace

Říše:             rostliny

Podříše:       cévnaté rostliny

Oddělení:     krytosemenné

Třída:            vyšší

                     dvouděložné

Řád:              lilkotvaré

Čeleď:          lilkovité

Rod:              tabák

 

Druhy

  • tabák selský (Nicotiana rustica)
  • tabák křídlatý (Nicotiana alata)
  • tabák virginský (Nicotiana tabacum)